Charakteristika mateřské školy

Výchovně-vzdělávací činnost je uskutečňována ve všech aktivitách, dostatečný prostor je věnován i pro spontánní hry dětí či relaxaci.

Třída je vybavena pracovními stolky, herními koutky, piánem a dostatečným množstvím hraček i didaktických pomůcek.

Důraz klademe na přípravu předškolních dětí, kterou vedeme i jako nadstandardní činnost. Učitelka individuálně pracuje s každým předškolákem na rozvoji grafomotoriky, matematických představ i slovní zásoby či prostorové orientace.

V průběhu školního dne odchází děti na zdravotní procedury či dopolední svačinu. Vyzvedávají si je rodiče nebo jiný doprovod a následně mohou opět přivést dítě zpět.

Specifikem je pro nás také podpora polytechnické výchovy a různorodé tvoření z mnoha materiálů. Pod vedením paní učitelky pracují i předškolní děti v naší dřevařské dílně, kde se seznamují s nářadím a různými nástroji, vyrábí zajímavé výrobky. Každé z dětí si během pobytu vytvoří celé portfolio obrázků a výrobků, které si pak odveze s sebou domů.

Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Výrobky dětí
Olivova dětská léčebna