Základní škola

Poskytujeme vzdělávání a výchovu dětem a žákům, kteří jsou klienty dětské léčebny. 

Součástí základní školy je mateřská škola a školní klub. V současné době je ve škole otevřeno sedm tříd s maximálním počtem 14 dětí v jedné třídě.

Doba pobytu v naší léčebně není vyznačována v kmenových školách jako zameškaná docházka. Výuka dětí je zaměřena na probrání a procvičení základního učiva a naší snahou je, aby žáci po návratu do své kmenové školy mohli volně navázat na probírané učivo. 

Maximální kapacita základní školy je 85 žáků, mateřské školy 14 dětí a školního klubu 75 dětí. 

Učitelský sbor
Olivova dětská léčebna komplex
Mateřská škola
Mateřská škola
Modrá třída
Žlutá třída
Modrá třída
Oranžová třída
Školní klub