Mateřská škola

V současnosti školka disponuje jednou třídou pro děti, které jsou přijímány k léčebnému pobytu v Olivově dětské léčebně. Jedná se o děti s doprovodem rodičů či jiných osob, ale i o děti bez doprovodu. Jde o věkově heterogenní skupinu v rozmezí 3-6 let, případně dětí s odloženou školní docházkou.

Provoz školky je od 8:00 do 14:00 hodin.

Děti vede jedna paní učitelka Mgr. Eva Holoubková, která umí vytvořit ve školce velmi příjemnou atmosféru. Neustále pro děti vymýšlí různorodé činnosti, které jsou vždy naprosto úžasné, ať už to jsou výtvarné, hudební nebo jiné, vždy výsledek stojí za to. Veškerá výchovně-vzdělávací činnost je plánována dle ŠVP s názvem "Rok v přírodě", samozřejmostí je přihlédnutí k individuálním potřebám jednotlivých dětí. 

Mateřská škola
Výrobky dětí
Mateřská škola