Charakteristika školy

V naší škole máme odlišný režim, než na který jsou děti zvyklé. Průměrná doba výuky je 3 hodiny denně.

Ve třídách probíhá výuka 1,2 někdy i tří ročníků. Žáky vyučujeme z učebnic, které si přivezou s sebou a podle učebních plánů z kmenové školy.

Důraz klademe na hlavní předměty - český jazyk, matematiku. Vyučujeme i prvouku, přírodovědu, zeměpis, dějepis, fyziku, chemii a cizí jazyky (Aj, Nj).

Výuka je zaměřena na probírání a procvičení základního učiva a naší snahou je, aby žáci po návratu do své školy mohli volně navázat na probírané učivo. S žáky pracujeme individuálně s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Na konci pobytu píšeme na každého žáka hodnocení, jak pracoval, jak se choval a které učivo jsme s ním probrali. S pedagogy z kmenových škol jsme během pobytu v kontaktu.

Doba pobytu v naší léčebně není vyznačována v kmenových školách jako zameškaná docházka.

Ve volném čase jsou žáci zařazeni do školního klubu, ve kterém mohou odpočívat, tvořit a rozvíjet svoje dovednosti. 

Olivova dětská léčebna komplex
Olivova dětská léčebna
Učitelský sbor
Oranžová třída
Modrá třída
Žlutá třída
Modrá třída
Školní klub
Mateřská škola