Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 
30.8. a 31.8. 2021  proběhly  volby do školské rady. Zvoleni byli:
 

Složení školské rady:
 

Ing. Marie Šimáňová  (zvolena za pedagogy)
 
Mgr. Soňa Mikešová (jmenována za zřizovatele)
 
Mgr. Aneta Rychová (zvolena z řad zaměstnanců léčebny - za rodiče dětí)