Výuka

Vyučování probíhá ve společných třídách pro dva i více ročníků. Složení tříd závisí na ročníkovém zastoupení v daném turnusu. Ve třídách je zpravidla kolem 12 žáků. 

Každý žák pracuje podle vlastního učebního plánu, který nám zasílají kmenové školy žáků. Všichni žáci pracují s vlastními materiály, podle svých schopností a svým tempem. S každým žákem tedy pracujeme individuálně. V naší škole nemáme asistenty, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s postižením pracuje pouze jedna učitelka.

Žáci 1. a 2. ročníku se zpravidla vyučují 15 hodin týdně a žáci vyšších ročníků 17 hodin týdně. Výuka je tedy 3 hodiny denně, jednou týdně 5 hodin, 2 volné hodiny během vyučování jsou určeny k rehabilitaci, léčebným procedurám nebo pobytu ve školním klubu. Vyučovacích hodin je tedy méně než v běžné škole. Vyučujeme základní předměty jako jsou ČJ, M, AJ, NJ, fyziku, chemii, přírodopis, zeměpis a dějepis. „Výchovy“  jsou částečně suplovány ve školním klubu.

Zajišťujeme evidenci žáků, vedeme jejich osobní záznamy, vedeme korespondenci s učiteli kmenových škol i s rodiči žáků.