Charakteristika školního klubu

Školní klub se snaží obsáhnout, co nejvíce oblastí, ať už je to hudba , hra na klavír a kytaru, zpěv, malování, tvůrčí psaní, rukodělné činnosti, kde děti s oblibou šijí nebo háčkují, či vyrábí v dílně výrobky ze dřeva.  Paní vychovatelka se sama zapojuje do všech aktivit, protože to pak děti více baví, povídá si s nimi, řeší s nimi problémy. 

A jak zde žáci mohou trávit svůj volný čas?

- stavět si ze stavebnic a rozvíjet tak své konstrukční dovednosti a mohou třeba u sebe objevit technické nadání

- procvičovat  strategii a logiku při hře se stolními hrami

- chodit do tělocvičny 

- mohou řešit svoje problémy v komunikačním kruhu

- hrát divadlo

Paní vychovatelka vymýšlí pro děti kvízy, aby rozpoznala jejich inteligenci, secvičuje s nimi divadlo. Dokáže jim pomoci s výukou, zejména v německém jazyce, českém jazyce, přírodovědě, matematice a fyzice. Vzdělává je ve finanční gramotnosti, aby si dokázaly představit, jak naložit se svým kapesným. Motivuje je ke sportu a zdravé výživě, podporuje je v tom, aby našly svoji sebehodnotu.

 

 

Školní klub
Školní klub
Co v klubu děláme
Dílna
Dílna
Dílna